Tag: Korlap dan panitia tidak mempunyai kewenangan